SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: SỬ DỤNG KIẾN THỨC PRÔTÊIN VÀ ENZIM ĐỂ GIẢI THÍCH CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN

SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: SỬ DỤNG KIẾN THỨC PRÔTÊIN VÀ ENZIM ĐỂ GIẢI THÍCH CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA QUY LUẬT  TƯƠNG TÁC GEN


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUDsinh học 12, viết tiểu luận PPGD Sinh học 12 …Trong các quy luật di truyền, thì bài tập di truyền tương tác gen đặc biệt là tương tác át chế là dạng bài tập khó, để hiểu được bản chất di truyền học sinh cần phải hiểu được cơ chế các chuỗi phản ứng hoá sinh bằng các phản ứng enzim, sự tương tác giữa các protein hoặc giữa protein với enzim…Nếu không hiểu được bản chất di truyền thì khả năng ghi nhớ và giải quyêt các tình huống, các bài tập phức tạp của học sinh sẽ rất khó khăn.
Tuy nhiên, kiến thức về protein và enzim là kiến thức khó, thời lượng rất ít trong chương trình (2 tiết) và học từ năm lớp 10, nên việc liên hệ và giải quyết các bài tập di truyền (ở lớp 12) càng trở nên khó khăn hơn.
Hơn nữa, việc giải thích cơ sở phân tử của quy luật di truyền tương tác gen, đặc biệt là tương tác át chế chưa được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu làm rõ.
Trên cơ sở tìm hiểu cấu trúc và cơ chế hoạt động của protein và enzim, trong giới hạn của bài viết này chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra giả thuyết giải thích cơ chế phân tử một số kiểu tương tác cơ bản của quy luật tương tác gen. Hy vọng sẽ có thể giúp ích một phần cho học sinh và giáo viên.

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi