SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy

SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: Nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUDsinh học 12, viết tiểu luận PPGD Sinh học 12 …

Phần I.   MỞ ĐẦU : ........................................................................... Trang 4
Phần II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU :...................... Trang 6
          1. Cơ sở khoa học....................................................................... Trang 6
                      1.1. Cơ sở lý luận: .......................................................... Trang 6
                      1.2. Thực trạng dạy học phần Tiến hóa và Sinh thái học:     Trang 7
          2. Sử dụng BĐTD trong giảng dạy : ................................................Trang 8
                   2.1. Cách ghi chép trên bản đồ tư duy: ............................. Trang 8
                    2.2. Quy trình lập BĐTD..........................................................Trang 10
                   2.3. Thiết kế một số bài giảng bằng sử dụng BĐTD.......... Trang 11                   3. Kết quả :…............……………………………………………….Trang 27
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………...Trang 28
1. Kết luận ………………………………………………………….Trang 28
2. Đề xuất, kiến nghị:……………………………………………… Trang 28
 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………..……  Trang 30


Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi