SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG BÀI 21 - SINH HỌC 12 NÂNG CAO

SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG BÀI 21 - SINH HỌC 12 NÂNG CAO


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUDsinh học 12, viết tiểu luận PPGD Sinh học 12 …


Các kĩ năng hình thành ở học sinh
Lớp 12BT1 và 12BT2
Lớp 12CT1 và 12A1
Sĩ số : 104HS
Sĩ số : 103HS
SL
%
SL
%
Biết vận dụng CT để tính số kiểu gen tối đa trong quần thể trong trường hợp các gen có số alen bằng nhau và phân li độc lập
78/104
75,0%
86/103
83,5%
Biết vận dụng CT để tính số kiểu gen tối đa trong quần thể trong trường hợp các gen có số alen khác nhau và phân li độc lập
45/104
43,3%
90/103
87,4%
Biết vận dụng CT để tính số kiểu gen tối đa trong quần thể trong trường hợp các gen có số alen khác nhau và liên kết với nhau trên 1 cặp NST
15/104
14,4%
70/103
68,0%
Biết vận dụng CT để tính số kiểu gen tối đa trong quần thể trong trường hợp một gen có r alen khác nhau và nằm trên NST giới tính X ở vùng không tương đồng
52/104
50,0%
85/103
82,5%
Biết vận dụng CT để tính số kiểu gen tối đa trong quần thể trong trường hợp quần thể có một số gen liên kết trên một cặp NST, một số gen khác phân li độc lập, ...
8/104
7,7%
64/103
62,1%
Biết xác định thành phần kiểu gen của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền trong trường hợp 1 gen có 2 alen
96/104
92,3%
95/103
92,2%
Biết xác định thành phần kiểu gen của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền cho trường hợp 1 gen có nhiều alen
30/104
28,8%
78/103
75,7%
Biết xác định thành phần kiểu gen của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền cho trường hợp một gen có r alen khác nhau thuộc NST giới tính X ở vùng không tương đồng
8/104
7,7%
65/103
63,1%
Biết phân biệt nếu ở thế hệ xuất phát chưa cân bằng di truyền thì trường hợp nào qua ngẫu phối thì ngay ở thế hệ F1 đã cân bằng, trường hợp nào qua ngẫu phối nhưng F1 vẫn chưa cân bằng di truyền
6/104
5,8%
86/103
83,5%


Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi