SKKN-NCKHSPUD Sinh 10: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO ( SINH HỌC 10)

SKKN-NCKHSPUD Sinh 10: NÂNG CAO HIU QUS DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DY HC SINH HC TẾ BÀO ( SINH HC 10)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn sinh lớp 10, viết đề tài NCKHSPUD môn sinh lớp 10, viết tiểu luận PPGD môn sinh lớp 10 

TN thc hành đóng vai trò quan trng trong quá trình dy học nói chung và dy học SH nói riêng, nhưng thc tế hin nay vic s dụng c TN Sinh học vn còn rt hn chế và chưa thc s đem li hiu qu trong dy học. Thiếu trang thiết b hoc trang thiết b không đm bo cht lưng cùng vi sự nhn thc chưa đúng đn ca GV đã làm cho vic s dụng  TN trong dy học SH không đưc din ra thưng  xuyên. Nhng TNphc tp, tốn kém, mt nhiu thi gian cùng vi năng lc s dụng, khai thác, t chc HS nhn thc TN ca GV còn hn chế đã khiến cho hiu qu s dụng TN trong n trưng ph thông hin nay chưa cao.
Mt khác, do ít có trong nội dung  thi c n GV không thưng xuyên quan tâm đến vic t chc HS khai thác g tr dy hc ca c TN. HS ít đưc tiến hành TN nên nhng kiến thc lí thuyết mà HS nh hi đưc xa ri thc tin, HS khó hình thành kĩ năng, kĩ xo thc hành và tư duy kĩ thut.
Do vy, đkhai thác hết g tr dy học ca TN, phát huy đưc tính tích cc, ch động, sáng to ca HS, gn lí thu yết vi th c tin, giúp HS hiểu rõ bn cht ca c s vt, hin tưng SH t GV cn thưng xuyên s dụng s dụng có hiu qu c TN trong quá trình dạy học SH. Vic nâng cao hiu qu s dụng c TN s góp phn tích cc trong vic nâng cao cht lưng dy
hc.

Do đó tôi chọn đ tài:  Nâng cao hiu qu s dng thí nghim trong dạy học sinh họctế bào (Sinh học10)

Bấm vào đây để tải về xem tiếp


----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi