SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Phương pháp đặt vấn đề có tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 giúp nâng cao tính hứng thú và khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Phương pháp đặt vấn đề có tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 giúp nâng cao tính hứng thú và khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD


- Môn GDCD là một môn khoa học xã hội nên môn GDCD cùng với các môn khoa học khác góp phần hình thành và phát  triển dần nhân cách, năng lực, phẩm chất cho học sinh THPT. Khác với các môn khoa học khác, môn GDCD hình thành phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, nó gắn với đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Môn GDCD góp phần đào tạo học sinh thành những người lao động mới, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, tích cực của người công dân trong tương lai có thế giới khoa học, nhân sinh quan tiên tiến, có đạo đức trong sáng và ra sức thực hiện đường lối và nhiệm vụ cách mạng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có ý thức trách nhiệm cao đối với tổ quốc, với nhân dân, với gia đình, với bản thân. Giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh cho tất cả các bộ môn khoa học nhưng môn GDCD có vai trò đặc biệt quan trọng. Môn GDCD trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản thiết thực: Triết học duy vật biện chứng, lý luận về chủ nghĩa tư bản, về nhà nước và pháp quyền, về đạo đức và lối sống.

- Môn GDCD là môn học rất trìu tượng, khái quát và thực tiễn cao nên học sinh rất khó tiếp cận những kiến thức mới. Vì vậy người giáo viên phải đưa ra những phương pháp dạy học cụ thể cho từng bài để kích thích tư duy sáng tạo và khả năng tìm tòi thực tế cuộc sống của học sinh.

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi