SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: “Dạy và học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay như thế nào?

SKKN-NCKHSPUD môn GDCD: Dạy và học môn giáo dục công dân  ở trường trung học phổ thông hiện nay như thế nào?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD


Môn GDCD trong các trường phổ thông hiện nay được bố trí giảng dạy từ bậc THCS. Ở bậc THPT, môn học này được nâng cao và bao gồm nhiều vấn đề khái quát hơn.Cụ thể là:
- Lớp 10: Những chuyên đề cơ bản nhất của triết học Mác- lênin như: vật chất- ý thức, tính thống nhất vật chất của thế giói, con đường nhận thức cái tất yếu...
- Lớp 11: HS học một chương trình tổng hợp về những vấn đề lớn của thời đại ngày nay bao gồm: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, những vấn đề chung của sự tồn tại, phát triển của thế giói, và những tri thức cơ bản về đạo đức truyền thống dân tộc như lòng yêu nước, quan điểm thái độ đối với lao động, chủ nghĩa nhân đạo...
- Lớp 12: HS được trang bị những tri thức về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối cánh mạng Việt Nam, nhà nước, pháp luật...
Trong những năm qua, chúng ta chưa chú trọng đúng mức vai trò và vị trí của môn GDCD trong các cấp học. Vấn đề giáo dục dạo đức và pháp luật cho HS trở thành một vấn đề bức xúc. Mục tiêu Giáo dục toàn diện tuy đã được thể hiện trong nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục, thế nhưng như Đảng đã nhận định: “ Vấn đề nổi cộm nhất là giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống cho HS, SV còn chưa đáp ứng yêu cầu... giáo dục chính trị tư tưởng chưa gắn bó ời sống xã hội, nội dung còn kém thuyết phục...” Việc giảng dạy môn GDCD, cac môn khao học Mác –Lênin còn kếm hiệu quả, chưa đạt kết quả mong muốn...Tình trang thiên về: “ Dạy chữ”, lơi lỏng “Dạy người” chưa được khắc phục hoàn toàn.

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi