SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Sáu phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Sáu phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa vô cơ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12


. Dựa vào nội dung có thể phân bài tập hoá học thành 4 loại
* Bài tập định tính: là dạng bài tập có liên hệ với sự quan sát để mô tả, giải thích các hiện tượng hoá học. Các dạng bài tập định tính:
- Giải thích, chứng minh, viết phương trình phản ứng.
- Nhận biết, phân biệt các chất.
- Tách các chất ra khỏi hỗn hợp.
- Điều chế…
* Bài tập định lượg (bài toán hoá học): là loại bài tập cần dùng các kỹ năng toán học kết hợp với kỹ năng hoá học để giải. Căn cứ vào nội dung có các dạng bài tập định lượng như:
- Dựa vào thành phần để xác định công thức hoá học.
- Tính theo công thức, phương trình hoá học.
- Bài tập về nồng độ dung dịch
- Tính phần trăm các chất trong hỗn hợp…
* Bài tập thực nghiệm: là dạng bài tập có liên quan đến kỹ năng thực hành
* Bài tập tổng hợp: là dạng bài tập có tính chất gồm các dạng trên.
II.1.3.2.2. Dựa vào hình thức thể hiện có thể phân bài tập hoá học thành 2 loại
* Bài tập trắc nghiệm khách quan: là loại bài tập hay câu hỏi có kèm câu trả lời sẵn và yêu cầu học sinh suy nghĩ rồi dùng 1 kí hiệu đơn giản đã quy ước để trả lời. Các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan:
- Bài tập điền khuyết
- Bài tập đúng sai
- Bài tập ghép đôi
- Bài tập nhiều lựa chọn

Ưu điểm của bài tập trắc nghiệm khách quan là:

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi