SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT”

SKKN-NCKHSPUD Hóa 12:  HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12


Bài toán hoá học đ­ược xếp trong giảng dạy là một nội dung  quan trọng nhất, để nâng cao chất lư­ợng giảng dạy và nó có những tác dụng rất lớn trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh .
- Bài toán hoá học có tác dụng làm cho học sinh hiểu sâu sắc các khái niệm đã học.Học sinh có thể học thuộc lòng các định nghĩa của khái niệm nh­ưng nếu không thông qua việc giải bài tập, học sinh chư­a thể nào nắm vững đ­ược cái mà học sinh đã thuộc.   
- Bài toán hoá học mở rộng sự hiểu biết một cách sinh động, phong phú và không làm nặng nề khối lư­ợng kiến thức của học sinh.
  -Bài toán hoá học có tác dụng củng cố kiến thức cũ một cách thư­ờng xuyên và hệ  thống hoá các kiến thức hoá học.

-Bài toán hoá học có tác dụng giáo dục t­ư tư­ởng cho học sinh vì giải bài tập hoá học là rèn luyện cho học sinh tính kiên nhẫn, trung thực trong lao động học tập, tính sáng tạo khi xử lý các vấn đề đặt ra. Mặt khác rèn luyện cho học sinh tính chính xác của khoa học và nâng cao lòng yêu thích môn học
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi