SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11


1) Trong phân tử hợp cất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được goi là cấu tạo hoá học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hoá học, sẽ tạo ra hợp chất khác.
2) Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Nguyên tử cacbon không những liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon.
3) Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ tự liên kết các nguyên tử).
2. ĐỒNG PHÂN
1) Khái niệm: Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

2) Phân loại:Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi