SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: Giảng dạy các phương pháp giải nhanh bài tập góp phần nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 11A Trường THPT XXX

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Giảng dạy các phương pháp giải nhanh bài tập góp phần nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 11A Trường THPT XXX

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
MỤC LỤC


Trang
I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
4
II. GIỚI THIỆU
5
III. PHƯƠNG PHÁP
6
    III. 1. Khách thể nghiên cứu 
6
    III. 2 . Thiết kế và qui trình nghiên cứu .
6
    III. 3. Đo lường và thu thập dữ liệu
7
    III. 4. Xử lí kết quả thực nghiệm
8
IV. PHÂNTÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ
12
V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
12
VI. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI
14


Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi