SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH LỚP 11

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH  LỚP 11

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT
Sau khi nghiên cứu nội dung đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, chúng tôi tiến hành khai thác kênh hình hỗ trợ bài học, xây dựng bài giảng, bài kiểm tra để đánh giá tác động. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương, trong đó, lớp 11B9 là lớp thực nghiệm, lớp 11B8 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy bài “Cơ cấu phân phối khí”. Sau giờ học, chúng tôi cho học sinh hai lớp cùng làm bài kiểm tra và đánh giá. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt, kết quả giờ học ở lớp thực nghiệm đạt được cao hơn so với lớp đối chứng; Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,1; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 6,75. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p = 0,0000000022 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Không khí học tập của lớp thực nghiệm sôi nổi, hào hứng. Giờ học được tổ chuyên môn đánh giá rất tốt. Điều đó chứng minh việc khai thác kênh hình cho giờ học bài “Cơ cấu phân phối khí” đã nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 11B9 trường THPT  xxx ....
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi