SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỂ MỖI TIẾT DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỂ MỖI TIẾT DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT




Phương pháp dạy thực hành là hệ thống hoạt động có mục đích của giáo viên và học sinh để hình thành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh về một nội dung kiến thức hoặc một nghề nghiệp.
Dạy thực hành giáo viên phải làm cho học sinh hiểu mục đích yêu cầu của bài, hướng dẫn cho học sinh từng thao động tác lao động cụ thể, phân công tổ chức cho học sinh luyện tập một cách hợp lý. Trong chương trình môn công nghệ lớp10 có 13 bài thực hành, hầu hết các bài thực hành đều yêu cầu những thiết bị dạy học là những mẫu vật thật,VD như mẫu đất, mẫu phân bón ….. Các bài thực hành, giáo viên cần phải sử dụng thêm một số thiết bị dạy học khác để hỗ trợ thêm: VD máy chiếu, máy projector
Hệ thống phương pháp dạy thực chia làm ba nhóm:
        ô Nhóm 1: Dùng lời.
        ô Nhóm 2: Trực quan.
        ô Nhóm 3: Luyện tập.
Một bài thực hành bao giờ cũng phải dùng cả 3 nhóm, phương pháp để tiến hành:
1. Nhóm các phương pháp dùng lời:
a. Để mô tả một hình tượng, một hiện tượng, một công việc, một chi tiết giáo viên thường phải dùng lời.

b. Đàm thoại trong dạy thực hành
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi