KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY hóa học lớp 11 (Phần IV)

KHO sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 11 (Phần III)
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứngdụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 11.
Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạngMicrossoft Word. STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm
Tải về
1
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Giảng dạy các phương pháp giải nhanh bài tập góp phần nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 11A Trường THPT XXX
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
2
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  XÂY DƯNG SƠ ĐỒ TƯ DUY  TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
3
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học vô cơ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
4
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Nâng cao hiệu quả trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng phương pháp giải nhanh các bài toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 11
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
5
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON – HÓA HỌC 11 THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

6
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  ÁP dụng định luật bảo toàn electron để giải nhanh bài tập về axit Nitric - Hóa học 11 THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
7
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Hình thành kĩ năng giải toán hỗn hợp hidrocacbon bằng sơ đồ đường chéo và giá trị trung bình cho học sinh THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
8
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
9
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH CHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN MỘT LƯỢNG CHẤT ĐÃ CHO TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
10
SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
11

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI NHANH BÀI TẬP “PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO VÀO HIĐROCACBON KHÔNG NO, MẠCH HỞ” CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi