KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY chủ nhiệm lớp Phần 3

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....
Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Files:
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: SKKN: Một số giải pháp tăng cường hiệu quả giờ sinh hoạt 
 
  Filesize 332.33 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ LỚP CỦA GVCN GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VÀ HẠN CHẾ BẠO LỰC HỌC ĐƯƠNG
 
  Filesize 378.52 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: “Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống và định hướng nghề cho học sinh THPT” 
 
  Filesize 293.17 KB Download 4
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH THPT 
 
  Filesize 378.69 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUI CỦA NHÀ TRƯỜNG. 
 
  Filesize 268.39 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: Tổ chức sinh hoạt lớp cho học sinh theo chủ đề "Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Dân tộc" 
 
  Filesize 508.72 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HƯỚNG TỚI VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 
  Filesize 282.94 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TẬP THỂ CHO LỚP 10A1 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 10A1 TRƯỜNG THPT XXX 
 
  Filesize 295.03 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: “Những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh THPT của giáo viên chủ nhiệm lớp" 
 
  Filesize 347.66 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục 
 
  Filesize 269.67 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 
  Filesize 2.08 MB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: “Nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT“ 
 
  Filesize 405.33 KB Download 0
 Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 11A thông qua việc làm tốt công tác chủ nhiệm 
 
  Filesize 560.27 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT 
 
  Filesize 305.95 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và tâm sinh lí học sinh để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 12 
 
  Filesize 264.13 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: SKKN: Một số giải pháp tăng cường hiệu quả giờ sinh hoạt lớp ở trường 
 
  Filesize 274.35 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: VAI TRÒ CẢM HÓA CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VỀ MẶT TINH THẦN 
 
  Filesize 300.81 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: QUẢN LÍ HỌC SINH YẾU VỀ HẠNH KIỂM THÔNG QUA HỒ SƠ CHỦ NHIỆM GIÚP GIẢM BỚT SỐ LƯỢNG HỌC SINH HẠNH KIỂM YẾU 
 
  Filesize 363.09 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Chủ nhiệm: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ LỚP CỦA GVCN GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VÀ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
 
  Filesize 327.36 KB Download 0
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi