KHO sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 2 (Phần 3) - In được ngay

Định dạng: Word
Tài liệu đã qua kiểm duyệt
Files:
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 2 HỌC MÔN TOÁN 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 2 HỌC MÔN TOÁN
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 46.99 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 30.7 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: ĐỂ DẠY TỐT CÁC ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: ĐỂ DẠY TỐT CÁC ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 … 
 
  Filesize 69.66 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: DẠY HỌC THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG BẰNG TAY 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: DẠY HỌC THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG BẰNG TAY
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 60.63 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 … 7 . � h�� �� NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 178.87 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh”. 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh”.
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 … t, 9 N K h�� �� �n 2 …
 
  Filesize 358.43 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng tiếp cận vào học sinh 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng tiếp cận vào học sinh
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 108.7 KB Download 0
 Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG TOÁN “ĐẠI LƯỢNG, ĐO ĐẠI LƯỢNG” Ở LỚP 2 
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG TOÁN “ĐẠI LƯỢNG, ĐO ĐẠI LƯỢNG”Ở LỚP 2
Áp dụng: Viết SKKN toán 2, Viết TIểu luận Toán 2, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 2 …
 
  Filesize 61.5 KB Download 0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi