KHO sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2


Share on twitte
Tuyển tập SKKN môn Tiếng Việt lớp 2 (PII)
Định dạng: Word
Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung, hình thức

Xem Link gốc


Files:
 SKKN môn toán lớp 2: SKKN: TẠO HỨNG THÚ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 
SKKN môn toán lớp 2: SKKN: TẠO HỨNG THÚ HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 95.11 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2 
SKKN môn toán lớp 2: VỀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 41.77 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 
SKKN môn toán lớp 2: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 65.98 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 
SKKN môn toán lớp 2: Rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 179.88 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 
SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 160.25 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt” cho HS lớp 2 
SKKN môn toán lớp 2: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt” cho HS lớp 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 97.26 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: RÈN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2 
SKKN môn toán lớp 2: RÈN ĐỌC ĐÚNG CHO HỌC SINH LỚP 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 134.81 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Một số kinh nghiệm dạy tốt phân môn Tập làm văn lớp 2 
SKKN môn toán lớp 2: Một số kinh nghiệm dạy tốt phân môn Tập làm văn lớp 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 144.3 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Một số biện pháp rèn viết chữ hoa cho học sinh lớp 2 
SKKN môn toán lớp 2: Một số biện pháp rèn viết chữ hoa cho học sinh lớp 2
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 115.5 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: Hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2”. 
SKKN môn toán lớp 2: Hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2”.
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 118.54 KB Download 0
 SKKN môn toán lớp 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 : PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN. 
SKKN môn toán lớp 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 : PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN.
Phạm vi áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 2, Tiểu luận PPGD Tiếng Việt lớp 2
 
  Filesize 156.07 KB Download 0

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi