KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY Toán lớp 4 (PIV)

KHO  sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4  (PIV)
Định dạng: Word.
Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức.


Nguồn, link gốc: Bản tin tư vấn
Files:
 SKKN Toán 4:HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH GIẢI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4 
SKKN Toán 4:HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH GIẢI  TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 88.68 KB Download 0
 SKKN Toán 4:MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN DẠNG BÀI “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” Ở LỚP 4 
SKKN Toán 4:MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN DẠNG BÀI “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” Ở LỚP 4
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 130.75 KB Download 0
 SKKN Toán 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM VỀ MÔN TOÁN LỚP 4 
SKKN Toán 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM VỀ MÔN TOÁN LỚP 4
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 172.41 KB Download 0
 SKKN Toán 4:CÁC DẠNG BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 4 
SKKN Toán 4:CÁC DẠNG BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 4
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 542.08 KB Download 0
 SKKN Toán 4:KĨ THUẬT DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 4 
SKKN Toán 4:KĨ THUẬT DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 4
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 168.08 KB Download 0
 SKKN Toán 4:DẠY GIẢI TOÁN CÓ VĂN CHO HSG LỚP 4. 
SKKN Toán 4:DẠY GIẢI TOÁN CÓ VĂN CHO HSG LỚP 4.

Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 43.16 KB Download 0
 SKKN Toán 4:BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở KHỐI 4 
SKKN Toán 4:BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở KHỐI 4

Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 114.49 KB Download 0
 SKKN Toán 4:DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT 
SKKN Toán 4:DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 153.92 KB Download 0
 SKKN Toán 4:CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ 
SKKN Toán 4:CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ

Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 212.83 KB Download 0
 SKKN Toán 4: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 4” 
SKKN Toán 4: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 4”
Phạm vi áp dụng:  Viết SKKN Toán 4, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 4, Viết tiểu luận PPGD Toán 4 …..
 
  Filesize 5.16 MB Download 0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn
Nguồn, link gốc: Bản tin tư vấn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi