KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY môn Toán lớp 3 (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 (Phần II)
Định dạng: Word
Tài liệu đã qua kiểm duyệtFiles:
 SKKN Toán lớp 3: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong tiết dạy luyện tập toán lớp 3
SKKN Toán lớp 3: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong  tiết dạy luyện tập toán lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 67.6 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Ở LỚP BA 
SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT DẠNG TOÁN  RÚT VỀ ĐƠN VỊ Ở LỚP BA
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 170.16 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3”. 
SKKN Toán lớp 3: Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3”.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 17.22 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: TRI THỨC KHOA HỌC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI L ƯỢNG QUA 1 SỐ BÀI TOÁN ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG LỚP 3 
SKKN Toán lớp 3: TRI THỨC KHOA HỌC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI L ƯỢNG QUA 1 SỐ BÀI TOÁN ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG LỚP 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 90.55 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: Xác định và kiểm nghiệm học tập môn Toán, bước đầu hình thành kĩ năng tính toán và giải một số bài toán LOP 3 
SKKN Toán lớp 3: Xác định và kiểm nghiệm học tập môn Toán, bước đầu hình thành kĩ năng tính toán và giải một số bài toán LOP 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 148.76 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3 
SKKN Toán lớp 3:  Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 98.27 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 Ở BẬC TIỂU HỌC 
SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 Ở BẬC TIỂU HỌC
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 176.25 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: Dạy học toán 3 theo quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 
SKKN Toán lớp 3: Dạy học toán 3 theo quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 115.49 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: Nâng cao chất lượng việc giải bài tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ, nhân, chia cho học sinh lớp 3 
SKKN Toán lớp 3: Nâng cao chất lượng việc giải bài tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ, nhân, chia  cho học sinh lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 61.37 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 3” 
SKKN Toán lớp 3: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 3”
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 66.61 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 Ở TRƯỜNG TIỂU HOC 
SKKN Toán lớp 3: ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 Ở TRƯỜNG  TIỂU HOC                                       
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 283.86 KB Download 0
 SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 3 
SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 3

Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
 
  Filesize 192.37 KB Download 0STT
Tên SKKN - NCKHSPUD toán 3
1
  SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 3

Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
2
SKKN Toán lớp 3: ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 Ở TRƯỜNG  TIỂU HOC                                       
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
3
SKKN Toán lớp 3: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 3”
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
4
SKKN Toán lớp 3: Nâng cao chất lượng việc giải bài tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ, nhân, chia  cho học sinh lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
5
SKKN Toán lớp 3: Dạy học toán 3 theo quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
6
SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 Ở BẬC TIỂU HỌC
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …

7
SKKN Toán lớp 3:  Rèn luyện kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
8
SKKN Toán lớp 3: Xác định và kiểm nghiệm học tập môn Toán, bước đầu hình thành kĩ năng tính toán và giải một số bài toán LOP 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
9
SKKN Toán lớp 3: TRI THỨC KHOA HỌC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI L ƯỢNG QUA 1 SỐ BÀI TOÁN ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG LỚP 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
10
SKKN Toán lớp 3: Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3”.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
11
SKKN Toán lớp 3: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT DẠNG TOÁN  RÚT VỀ ĐƠN VỊ Ở LỚP BA
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
12
 SKKN Toán lớp 3: Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong  tiết dạy luyện tập toán lớp 3
Áp dụng: Viết SKKN Toán 3, viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Viết tiểu luận PPGD Toán 3 …
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi