Xây dựng web dowload trên nền joomla

Website chia sẻ hiện nay là một trong những thể loại khá phổ biến và dễ phát triển. bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng một ứng dụng khá nổi bật hỗ trợ cho Joomla để xây dựng website chia sẻ đó chính là JDownload. 

1- Chuẩn bị: Cài Joomla 2.5 (Trắng càng tốt)

2- Tóm tắt các bước thực hiện 

            B1: Download và cài đặt component Jdownload
            B2: Khởi tạo danh mục chứa dữ liệu chia sẻ
            B3: Khởi tạo dữ liệu chia sẻ
            B4: Khởi tạo menuitem download ngoài trang chủ
            B5: Cấu hình các kiểu chia sẻ file
            * B6: Cấu hình download tính point 

3- Chi tiết thực hiện:

B1: Download và cài đặt component Jdownload.

 B2: Khởi tạo danh mục chứa dữ liệu chia sẻ.
– Back-End > Components > Jdownload > Categories
            – Nhấn vào New    để khởi tạo mới
 
Tên danh mục (trường bắt buộc khai báo)
 
Danh mục này có được xuất bản hay không?
+ Yes: xuất bản
+ No: không xuất bản
 
Cấu trúc cây thư mục quản lý danh mục
- Lựa chọn danh mục cha của danh mục đang khởi tạo.
* Nếu là danh mục chính thì chọn vào Main Category
 
- Phân quyền cho danh mục
Public view and download: tất cả khách vào trang web có thể thấy và download dữ liệu nằm trong danh mục
Public view but only Registerd User can download: tất cả khách vào trang web đều thấy dữ liệu của danh mục nhưng chỉ những người là thành viên và phải đăng nhập mới download được.
Public view but only Special member can download: giống quyền số 2 nhưng chỉ những thành viên thuộc group Special thì mới donwload được.
Only Registerd User can view and download: chỉ những thành viên của trang web đăng nhập vào thì mới thấy được dữ liệu download.
Only Special Member can view and download: chỉ những thành viên thuộc nhóm Special thì mới thấy và được phép download dữ liệu
 
- Chỉ định những group khác do jDownload khởi tạo.(Vd: group VIP,…)
* Nếu chưa khởi tạo group thì để mặc định.
 
- Lựa chọn biểu tượng đại diện cho danh mục.
 
- Mộ tả về danh mục
- Khởi tạo cấu trúc danh mục như sau:
 

            B3: Khởi tạo dữ liệu chia sẻ

            – Back-End > Component > jDownload > Downloads
 
            – Upload dữ liệu lên server: ở bước này chúng ta có thể sử dụng trình ftp để upload lên hoặc có thể sử dụng trình upload của jDownload
 

            * Cả 2 cách đều được upload lên thư mục jDownloads nằm trong site Joomla.
 
 

            – Khởi tạo dữ liệu chia sẻ: quay lại phần download và nhấn vào New
 
          Ở đây chúng ta có 3 tab liên quan: Base, Option và Files
            + Tab Base:
 
 
- Xác nhận bản quyền trước khi download.
 
- Lựa chọn danh mục chứa dữ liệu đang khởi tạo. (Chỉ chọn được 1 danh mục)
 
- Lựa chọn biểu tượng đại diện cho dữ liệu khi chia sẻ.
 
- Mô tả ngắn gọn về dữ liệu.
 
- Mô tả chi tiết về dữ liệu
            + Tab Option:
 
- Đếm số lần download và có thể reset số lần đếm ở ô này.(Mỗi lần download sẽ tự động tăng 1 đơn vị)
 
- Quy định giá thành hoặc đơn vị tiền tệ nào đó.
 
- Quy định dung lượng của dữ liệu (Nếu không điền vào thì sẽ tự động lấy dung lượng thật của dữ liệu)
            + Tab Files:
 
- Tùy biến upload dữ liệu lên server
 
- Lựa chọn dữ liệu đã upload lên server từ trước.
 
- Link tới một hosted của một sharehoster chứa dữ liệu cần chia sẻ.
Nếu muốn link tới trang chia sẻ bên ngoài thì chọn Yes (chọn Yes thì tất cả cấu hình ở bên trên sẽ không còn tác dụng).
 
- Link dự phòng
 
- Lựa chọn hình ảnh đại diện cho dữ liệu khi download

            B4: Khởi tạo menuitem download ngoài trang chủ.

                – Back-End > Menus > MainMenu > New
                        + Các kiểu Menuitem của jDownload
                                    * Search Downloads: tìm kiếm dữ liệu donwload
                                    * Frontend Upload Layout: vùng cho thành viên upload dữ liệu
                                    * Categories List Layout: liệt kê các danh mục chứa dữ liệu cần chia sẻ
                                    * Category Layout: liệt kê dữ liệu thuộc danh mục được chỉ định
                                    * Single Download Layout: chi tiết về 1 dữ liệu chỉ định chia sẻ.
             – Chọn kiểu Categories List Layout.
                        Sau khi khai báo xong ra ngoài trang chủ được kết quả như sau:
 
                         Lựa chọn 1 file để download khi vào chi tiết thì được kết quả sau:
 

         B5: Các kiểu chia sẻ dữ liệu:

            5.1 Khởi tạo License riêng (Back-End > jDownloads > Licenses)

 
            – Click chuột vào New để khởi tạo mới
 
- Tiêu đề License
 
- Link dẫn đến trang bản quyền
 
- Nội dung License
- Tạo License name: Nhất Nghệ
- License Description: Bản quyền thuộc về Nhất Nghệ. Sử dụng dưới hình thức nghiên cứu.

            5.2 Xét quyền cho danh mục Joomla chỉ những thành viên của website mới được download (khách chỉ được thấy chứ không được down).

            – Back-End > Components > jDownloads > Categories
            – Chọn tiếp danh mục Joomla và xét thuộc tính sau:
 
            – Truy cập vào trang chủ > Chọn 1 dữ liệu trong danh mục Joomla và download è Không cho phép và bắt phải đăng ký thành viên.
 
            – Đăng nhập bằng tài khoản admin ở trang chủ > download được dữ liệu
 

            5.3 Đặt thuộc tính cho dữ liệu download (Custom Data Fields)

            – Back-End > Components > jDownload > Configuration > Tab Custom Data Fields
 

            – Đặt thuộc tính màu ở ô sau
 
            – Vào lại Downloads và chọn 1 dữ liệu bất kỳ thấy xuất hiện thêm tab Custom Data Fields
 
            – Chọn 1 giá trị bất kỳ (vd: red)
            * Để giá trị thể hiện ra bên ngoài phần chi tiết dữ liệu, ta phải điều chỉnh về giao diện
            – Điều chỉnh giao diện thêm thuộc tính Custom vào. (Back-End > Components > jDownloads > Layouts Administrator)
            – Chọn tiếp Download-Details
 
             - Chọn tiếp Standard 1.8  – Full info
 
            – Kiếm đến dòng code và copy nguyên khối code bên dưới:   
<tr>
<td height=”20″ valign=”top”>{modified_by_title}</td>
<td valign=”top” style=”text-align:right;”>{modified_by_value}</td>
</tr>  
            – Paste ra sau thẻ đóng tr
- Sửa lại 2 giá trị sau: + {modified_by_title} -> {custom_title_1}   
                                          + {modified_by_value} -> {custom_value_1}
- Lưu lại và ra trang chủ vào chi tiết của dữ liệu đã điều chỉnh thuộc tính thấy có thuộc tính màu hiện ra.
 

                5.4 Cấu hình thời gian chờ nhận link download. 

  – Back-End > Components > jDownloads > Configuration > Specials
 
- Kích hoạt thời gian chờ
 
- Thời gian chờ đếm ngược (đơn vị giây)
 
- Đoạn text hiển thị trong thời gian đếm ngược
- Active: Yes
- Intial Value: 30
            Kết quả sau khi hiệu chỉnh:
 
            B6: Cấu hình download tính point.
            – Download extension Alphauserpoints ở đây 
Download54 downloads
            – Cài đặt component alphauserpoints.
            – Cấu hình Com_Alphauserpoints
            Back-End > Component > Alphauserpoints
 
            – Đồng bộ user của joomla với com_alphauserpoints (Users sync)
 
            – Cài đặt 3 plug-in trong alpha để hỗ trợ com_jdownload
 
                        + Plug-in plgaup_jdownloads_downloader_to_uploader
                        + Plug-in plgaup_jdownloads_user_download_use_price
                        + Plug-in plgaup_jdownloads_user_upload_published
            – Cấu hình rule cho com_alphauserpoints
 
            + Rule Downloader to Uploader: tăng point cho thành viên pulish dữ liệu mà có người khác download dữ liệu đó.
 
            Điều chỉnh thuộc tính như hình:
 
            + Rule User download a file (price): thành viên download với price được xét
 
            Điều chỉnh thuộc tính:
 
            + Rule User Upload pulblished: tăng điểm cho thành viên mỗi lần upload dữ liệu mới
            Điều chỉnh thuộc tính:
 
            – Cấu hình point cho dữ liệu.
                        Back-End > Components > jDownloads > Downloads
            – Chọn bất kỳ dữ liệu nào > tab Option
 
- Đăng nhập vào admin download không được vì thiếu point.
- Admin upload dữ liệu mới (tăng point)
-> Admin download lại dữ liệu khi đã tích lũy đủ point.
Download Source của bài viết bên dưới:
Component JDownload: 
Download549 downloads
Component AlphaUserPoint: 
Download54 downloads
Theo lptgruop
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi