Kho Sáng Kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 10 hoặc đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh lớp 10 (Tiếp theo)

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Files:
 CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU CHO HỌC SINH YẾU, KÉM LỚP 10 – THPT THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ LẠI CÁC NHIỆM VỤ TRONG PHẦN LISTENING – SGK TIẾNG ANH 10. Version:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 1.82 MB Download 0
 IMPROVING STUDENTS’ READING COMPREHENSION THROUGH PREDICTING STRATEGY INSTRUCTION Version:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 5.49 MB Download 0
 MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANHVersion:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 332 KB Download 0
 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH Version:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT

 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 349.72 KB Download 0
 PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾT TẤU, NGỮ ÂM, NGỮ ĐIỆU TRONG CÁC LOẠI CÂU TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THPT Version:Tiếng Anh 10 
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 317.81 KB Download 0
 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI PHÁT ÂM THÔNG THƯỜNG MÀ HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT HAY MẮC PHẢI Version:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 353.02 KB Download 0
 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH LỚP 10 –CTC Version:Tiếng Anh 10 
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
Phạm vi: Tiếng Anh lớp 10
Sử dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh lớp 10 - THPT
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-07 Language English System  SKKN Filesize 1.58 MB Download 0
Link dự phòng nếu không Dowload trực tiếp được
DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 10 (PHẦN II)

Tên SKKN – Đề tài NCKHSP Tiếng Anh 10
Tải về
Link 1
Tải về
Link 2
7280
PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾT TẤU, NGỮ ÂM, NGỮ ĐIỆU TRONG CÁC LOẠI CÂU TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THPT
Tải về
7281
CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU CHO HỌC SINH YẾU, KÉM LỚP 10 – THPT THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ LẠI CÁC NHIỆM VỤ TRONG PHẦN LISTENING – SGK TIẾNG ANH 10.
Tải về
7282
MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CLASSROOM ENGLISH TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH
Tải về
7283
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH LỚP 10 –CTC
Tải về
7284
MỘT SỐ LỖI PHÁT ÂM THÔNG THƯỜNG MÀ HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT HAY MẮC PHẢI
Tải về
7285
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM GDTX
Tải về
7286
IMPROVING STUDENTS’ READING COMPREHENSION  THROUGH PREDICTING STRATEGY INSTRUCTION (NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CHIẾN LƯỢC DỰ ĐOÁN)
Tải về
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi