Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học lớp 12 - In được luôn

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học lớp 12. Định dạng của các tài liệu  đều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn unicode, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể in luôn


DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD HÓA HỌC 12 - TIẾP THEO
STT
SKKN đề tài NCKHSPUD Hóa 12
Tải về
Tải về
7264
GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN

7265
MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT”
7266
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP  TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI
7267
SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC

7268
VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
7269
Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào?
7270
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi